نوشته‌ها

Pathways of Fluid Leakage in AMD

در این مقاله جالب که به عنوان یک Editorial در مجله Retina  چاپ شده است به مسیرهای ایجاد مایع  در بیماران مبتلا به AMD

مروری خواهیم کرد. آیا همیشه وجود مایع در بیماران مبتلا به AMD  نشاندهنده یک Neovascular Activity است ؟