نوشته‌ها

از بین رفتن drusenoid PED به دنبال استفاده از برولیسوزوماب

در مقاله جالبی که در مجله ۲۰۲۳ OSLI چاپ شده است بیمار ۶۸ ساله ای معرفی شده است که به علت ابتلا به Neovascular AMD در چشم راست ( Vascularized PED ) تحت درمان با برولیسوزوماب (سه تزریق ماهانه ) قرار میگیرد. در تصویر بالا تصاویر پیگیری بیمار را پس از ۳ و ۱۲ ماه بعد از تزریق مشاهده میکنید. به خوبی دیده میشود که دروزن بیمار در چشم راست در حال از بین رفتن میباشد و در پیگیری یک سال بعد drusenoid PED بیمار به صورت کامل از بین رفته است. توضیحاتی که نویسندگان مقاله برای توجیه این پدیده ذکر میکنند جالب است که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد :

در بیمار مذکور ، AMD نئوواسکولار به همراه PED بزرگ و دروزن ماکولا وجود داشت که با موفقیت با برولوسیزوماب داخل ویتره درمان شد و این درمان  باعث کاهش قابل توجه ارتفاع PED و به طور قابل توجهی بهبود اندازه دروزن شده و نتیجه بینایی خوبی به همراه داشت.

نکته مهم این است که این کاهش ارتفاع PED و از بین رفتن دروزن در پیگیری ۱ ساله حفظ شد. با توجه به سرعت تحلیل دروزن پس از دوره بارگیری برولوسیزوماب، بعید است که دروزن به طور طبیعی پسرفت کرده باشد. این بیمار برای سال‌ها مکمل  (AREDS) و استاتین با دوز پایین  مصرف می‌کرده است، اما علی‌رغم داشتن دروزن دو طرفه ماکولا، این برطرف شدن دروزن و از بین رفتن drusenoid PED  تنها در چشم  راست بیمار مشاهده شد. این امر برلوسیزوماب را به عنوان علت احتمالی این قضیه مورد حمایت قرار می دهد، اگرچه مکانیسم مسئول نامشخص است.

 

مطالعات موردی از بین رفتن دروزن را به دنبال ویترکتومی به تنهایی و ویترکتومی با ترمیم سوراخ ماکولا گزارش کرده اند که ممکن است به دلیل القای جداشدگی زجاجیه خلفی (PVD)، فعال شدن مسیرهای التهابی یا سایر عوامل مرتبط با جراحی باشد.

در مورد بیمار معرفی شده، یک جداشدگی  در حال تکامل غشای هیالوئید خلفی از شبکیه در چشم راست بیمار وجود دارد ( یعنی PVD بیمار در حال کامل شدن است )، اما در چشم چپ  این قضیه وجود ندارد . PVD ناقص ممکن است به طور مکانیکی توسط تزریق داخل زجاجیه کامل شده  باشد. به این ترتیب، PVD ممکن است یک عامل تحریک کننده یا کمک کننده بالقوه برای تحلیل دروزن در این بیمار باشد.

 

اگرچه تحلیل خود به خودی دروزن غیر معمول نیست و مطالعات مشاهده ای باید در تفسیر علت زمینه ای این پدیده احتیاط کنند اما خود داروی برولیسوزوماب بالقوه ممکن است در تحلیل رشد دروزن نقش مهمی ایفا کند.

پی نوشت : 

تقریباً ۷ درصد از چشم‌های دارای دروزن در طی یک دوره ۲۴ ماهه، رگرسیون خود به خودی را بدون ایجاد AMD پیشرفته نشان میدهند.