توانایی چت بات های مبتنی بر هوش مصنوعی ChatGPT و BARD برای انتقال دقیق اطلاعات قبل از عمل برای بیمارانی که قرار است تحت عمل جراحی چشم قرار گیرند

برای هر عمل چشمی، رضایت آگاهانه باید از بیمار گرفته شود. حصول اطمینان از درک کامل بیمار از روش جراحی، خطرات، مزایا و گزینه های جایگزین برای کسب رضایت آگاهانه ضروری است. شرایطی وجود دارد که در آن بیماران نیاز به اطلاعات بیشتری دارند یا در مورد خطرات و مزایای جراحی احتمالی خود اطلاعات کافی ندارند.

یک بررسی سیستماتیک گزارش داد که درک بیمار از اجزای مختلف رضایت آگاهانه بسیار پایین است، به طوری که کمتر از ۷۰٪ از بیماران هدف مطالعه را به طور. کامل درک کرده بودند و کمتر از ۵۵٪ می توانند یک یا چند خطر احتمالی یا عارضه تشریح شده به بیمار را نام ببرند. به طور مشابه، یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز توسط تام و همکاران نشان داد که درک رضایت آگاهانه از ۵۲.۱٪ تا ۷۵.۸٪ در ۱۰۳ مطالعه متفاوت است، که نشان می دهد که می توان برای بهبود فرآیند رضایت آگاهانه اقدامات بیشتری انجام داد.

با توجه به محدودیت زمانی که چشم پزشکان در محیط بالینی با آن مواجه هستند، پشتیبانی های تکمیلی می تواند به رفع این مشکل کمک کند. بسیاری از بیماران ممکن است در گفتگوهای اولیه خود با جراح خود احساس خوبی نداشته باشند و در نتیجه فرصتی برای دریافت پاسخ تمام سوالاتی که دارند را نداشته باشند. در حال حاضر، هیچ مقاله منتشر شده ای در مورد پتانسیل چت بات های مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) برای کمک به کسب رضایت وجود ندارد. هدف از مطالعه جلبی که که اخیرا در ژورنال شبکیه منتشر شده است این بود که آیا دو چت بات متعارف مبتنی بر هوش مصنوعی، یعنی ChatGPT مربوط به شرکت OpenAI و Bard مربوط به شرکت Google، می‌توانند اطلاعات دقیق و مرتبطی را در مورد شرح روش، خطرات، مزایا و گزینه‌های جایگزین قبل از انجام اعمال جراحی چشم پزشکی به بیماران ارائه دهند.

جراحی آب مروارید، بلفاروپلاستی و ترمیم پتوز، پیوند قرنیه، جراحی استرابیسم، لیزیک و ویترکتومی پارس پلانا (PPV) به عنوان جراحی های چشم پزشکی نماینده برای تجزیه و تحلیل ما انتخاب شدند. برای هر عمل جراحی چشم، پنج سوال مربوط به فرآیند رضایت آگاهانه ایجاد شد. به طور خاص، درخواست‌ها از قالب زیر استفاده می‌کردند، که در آن “X” نشان‌دهنده جراحی چشم مورد علاقه است: ۱) لطفاً توصیف کنید که “X” چیست. ۲) لطفاً خطرات بالقوه “X” را شرح دهید. ۳) لطفاً مزایای بالقوه “X” را شرح دهید. ۴) لطفاً جایگزین های “X” را شرح دهید، از جمله خطرات و مزایای این جایگزین ها. و ۵) لطفاً پیامدهای بالقوه انجام ندادن “X” را شرح دهید.

جراحی آب مروارید، بلفاروپلاستی و ترمیم پتوز، پیوند قرنیه، جراحی استرابیسم، لیزیک و ویترکتومی پارس پلانا (PPV) به عنوان جراحی های چشم پزشکی نماینده برای تجزیه و تحلیل ما انتخاب شدند. برای هر عمل جراحی چشم، پنج سوال مربوط به فرآیند رضایت آگاهانه ایجاد شد. به طور خاص، درخواست‌ها از قالب زیر استفاده می‌کردند، که در آن “X” نشان‌دهنده جراحی چشم مورد علاقه است: ۱) لطفاً توصیف کنید که “X” چیست. ۲) لطفاً خطرات بالقوه “X” را شرح دهید. ۳) لطفاً مزایای بالقوه “X” را شرح دهید. ۴) لطفاً جایگزین های “X” را شرح دهید، از جمله خطرات و مزایای این جایگزین ها. و ۵) لطفاً پیامدهای بالقوه انجام ندادن “X” را شرح دهید.

جراحی آب مروارید، بلفاروپلاستی و ترمیم پتوز، پیوند قرنیه، جراحی استرابیسم، لیزیک و ویترکتومی (PPV) به عنوان جراحی های چشم پزشکی نماینده برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شدند. برای هر عمل جراحی چشم، پنج سوال مربوط به فرآیند رضایت آگاهانه ایجاد شد. به طور خاص، درخواست‌ها از قالب زیر استفاده می‌کردند، که در آن “X” نشان‌دهنده جراحی چشم مورد علاقه است:

۱) لطفاً توصیف کنید که “X” چیست.

۲) لطفاً خطرات بالقوه “X” را شرح دهید.

۳) لطفاً مزایای بالقوه “X” را شرح دهید.

۴) لطفاً جایگزین های “X” را شرح دهید، از جمله خطرات و مزایای این جایگزین ها. و

۵) لطفاً پیامدهای بالقوه انجام ندادن “X” را شرح دهید.

این درخواست‌ها در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ به طور همزمان به ChatGPT-4 و Bard وارد شدند. پس از هر درخواست، هر چت ربات هوش مصنوعی بازنشانی می‌شد تا از تأثیر احتمالی محتوای مکالمه قبلی جلوگیری شود. علاوه بر این، طول هر پاسخ به صورت شمارش تعداد کاراکترها و طول مدت زمان پاسخ به ثانیه برای هر پاسخ ثبت میشد. پس از جمع آوری داده ها، دو چشم پزشک هر پاسخ را به طور مستقل با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از بسیار ضعیف (مضر و نادرست) تا عالی (بدون اشتباه یا ادعای نادرست) درجه بندی کردند.

یکی از فوق تخصصین نیز پاسخ‌های جراحی مربوط به تخصص خود را درجه‌بندی کرد (یعنی متخصص قرنیه برای درخواست‌های پیوند قرنیه/لیزیک، چشم‌پزشک اطفال برای درخواست‌های استرابیسم، و جراح شبکیه چشم برای درخواست‌های PPV). پاسخ ها به گونه ای ناشناس بودند که بازبینان از چت ربات استفاده شده در پاسخ بی اطلاع بودند. نتیجه اولیه مورد استفاده درجه بندی لیکرتی بود که توسط هر چت بات به دست آمد. نتایج ثانویه شامل زمان پاسخ و طول پاسخ بود.

درجه بندی لیکرت برای دقت پاسخدهی به طور قابل توجهی برای ChatGPT در مقایسه با Bard بالاتر بود (۴.۵ +/- ۰.۶ در مقابل ۳.۸ +/- ۰.۸، P <0.0001). به طور کلی حتی زمانی که سؤالات بر اساس نوع جراحی چشم طبقه بندی شدند، ChatGPT بهتر از Bard عمل کرد .

تفاوت معنی داری بین ChatGPT و Bard برای طول پاسخها بر اساس تعدادکاراکترها وجود نداشت (۲۱۰۴.۷ +/- ۲۷۱.۴ کاراکتر در مقابل ۲۴۴۱.۰ +/-۶۳۳.۹ کاراکتر، P = 0.12).

اما ChatGPT به طور قابل توجهی کندتر از Bard پاسخ داد (۴۶.۰ +/- ۳.۰ در مقابل ۶.۶ +/- ۱.۲ ثانیه، P <0.0001).

ChatGPT و Bard هر دو در تشریح دقیق خطرات، مزایا، جایگزین‌ها و پیامدهای عدم ادامه این روش در ارجاع به روش‌های معمول چشم‌پزشکی به خوبی عمل کردند. مشابه مطالعات گذشته، تجزیه و تحلیل ها نشان داد که ChatGPT بهتر از Bard عمل می کند، اما کندتر پاسخ می دهد. اما اگرچه کندتر است، اما این تفاوت زمانی پاسخدهی بین چت بات ها در طول استفاده روزمره قابل توجه نمی باشند.

یک نقص مهم در پاسخ‌های هر دو چت ربات هوش مصنوعی این است که احتمال رخداد هر یک از عوارض ناخواسته و نامطلوب مختلف را بیان نمی‌کنند و مشخص نیست که اگر صریحاً از آنها خواسته شود چقدر بیان این احتمال ها را به درستی انجام دهند. در نتیجه، بیماران ممکن است به طور ناخواسته احتمال خطرات جراحی را بیش از حد تخمین بزنند، مگر اینکه صریحاً مرحله اضافی را انجام دهند و از چت بات در مورد احتمال هر عارضه مربوطه سوال کنند.

چت ربات های هوش مصنوعی می توانند دسترسی به اطلاعات پزشکی را برای عموم مردم افزایش دهند. بیماران ممکن است برای آگاهی بهتر در مورد عملهای جراحی از این باتهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند. با این حال، باید مراقب بود که ممکن است اطلاعات ارائه شده گیج کننده یا نادرست باشند.

نکته قابل توجه، با توجه به دسترسی گسترده به این ربات‌های هوش مصنوعی، ارزیابی دقت، اعتبار و وضوح خروجی‌های این رباتها ضروری است.

در نتیجه،به نظر میرسد ChatGPT و Bard به طور موثری میتوانند جراحی های چشمی و همچنین خطرات، مزایا و جایگزین های مربوطه را توصیف کنند و به نظر میرسد ChatGPT در بیشتر سناریوها نسبت به Bard برتری دارد. قابل ذکر است، این چت ربات‌های هوش مصنوعی خطرات یا مزایا را کمیت بندی نمی‌کنند، اما در عوض این عوارض را بدون اشاره به فرکانس نسبی وقوع و احتمال رخدادشان فقط فهرست می‌کنند. این مشکل رباتها ممکن است توسط بیماران منجر به اشتباه در تفسیر شود، و بنابراین، این چت بات ها باید با احتیاط در این زمینه استفاده شوند.

انجام تحقیقات آینده در مورد چت ربات های هوش مصنوعی که به طور خاص برای کاربردهای بالینی و آموزشی طراحی شده اند و نظارت بر بهبود بینش هایی که ارائه می دهند، ارزشمند خواهد بود.

منبع

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: 

پستهای اخیر:

مابین نوشته ها ٬ ژورنال کلابها و پادکستهای فارابی رتینا جستجو کنید: 

  • 0
  • 21
  • 7
  • 439
  • 1403-04-19