Journal Club 22-5-1402

در این ژورنال کلاب بیمار جالبی با تشخیص tuberous Sclerosis معرفی میشود که ثانویه به ضایعات آستروسیتیک هامارتوما مبتلا به انسداد عروقی شده است. مقاله دیگری که در مورد استفاده از OCT دربیماران RRD و staging این بیماران به کمک OCT ارایه خواهد شد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: 

پستهای اخیر:

مابین نوشته ها ٬ ژورنال کلابها و پادکستهای فارابی رتینا جستجو کنید: 

  • 0
  • 17
  • 41
  • 439
  • 1403-04-19