نقش جنسیت در مشارکت در Ground Round های مجازی چشم پزشکی

یافته ها در این مطالعه کوهورت که در مجله جاما افتالمولوژی به چاپ رسیده است و شامل بررسی ۳۱ جلسه Ground Round مجازی در گروه چشم پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو، با مشارکت حدود ۴۷٪ از مخاطبان زن بود ، نشان داده شد که شرکت کنندگان مرد ۳ برابر بیشتر نسبت به شرکت کنندگان زن احتمال دارد که یکی از ۳ سوال اول را بپرسند.

نتیجه : شرکت کنندگان مرد بیشتر احتمال دارد که در طول Ground Round های دانشگاهی مجازی در مقایسه با شرکت کنندگان زن سوال بپرسند.

Key Points

Question  Were female attendees at ophthalmology grand rounds less likely to ask the grand rounds speaker questions compared with male attendees?

Findings  In this cohort study including ۳۱ virtual grand rounds sessions in the Department of Ophthalmology at the University of California, San Francisco, with 47% of the audience being female, male attendees were 3-fold more likely to ask one of the first 3 questions than female attendees.

Meaning  In this study, male attendees were more likely to ask questions during virtual academic grand rounds compared with female attendees.

Abstract

Importance  Sex disparities exist in academia. Female attendees consistently ask fewer questions in scientific meetings than male attendees, even when they constitute half of the audience.

Objective  To assess the role of sex in participation during virtual grand rounds (GR) at a major academic center.

Design, Setting, and Participants  In this prospective cohort study, attendees of the Department of Ophthalmology at the University of California, San Francisco, GR from April 2020 to April 2021 were included. All GR were held via a synchronous live video communication platform. During each GR session, a predesignated attendee collected the sex of all attendees, sex of the GR speaker, and sex of each individual who asked a question to the GR speaker in order of inquiry. The GR speakers and audience were unaware of the study. Data were analyzed from June 2021 to April 2023.

Main Outcome and Measures  The main analysis assessed the association between being female and asking one of the first 3 questions.

Results  A total of 31 virtual ophthalmology GR sessions were observed. The sex of the GR speaker was female in 13 of 31 sessions (42%). The mean (SD) percentage of audience sex at each of the GR sessions was 47% (0.05) female, 45% (0.06) male, and 8% (0.03) unknown. Male attendees were more likely to ask one of the first 3 questions compared with female attendees (prevalence ratio, 3.1; 95% CI, 2.1-4.5; P < .۰۰۱).

Conclusions and Relevance  Male attendees were more likely to ask questions during virtual ophthalmology GR compared with female attendees at an academic medical center. Strategies to encourage equal participation of sex in academic discourse should be encouraged.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: 

پستهای اخیر:

مابین نوشته ها ٬ ژورنال کلابها و پادکستهای فارابی رتینا جستجو کنید: 

  • 0
  • 10
  • 15
  • 439
  • 1403-04-19