نوشته‌ها

Journal Club – 30-10-2021

updates on Vitreoretinal Interface Disorders

Special Thanks to Dr Mahdizad and Dr Riazi

Vitreo-Retinal Interface Disorders

Vitreomacular traction

بحث پیرامون Vitreomacular traction و نحوه درمان این اختلال توسط استاد هوشنگ فقیهی :